درباره ما

20آوریل 2019

شرکت نگین شیمی ایرانیان که طی شماره  378089 در اداره ثبت شرکتهای تهران به ثبت رسیده است و عمده فعالیت اینشرکت بعنوان وارد کننده مواد اولیه شیمیایی در صنایع غذایی شوینده نساجی ، کشاورزی ، نفت و گاز و تصفیه آب و غیره میباشد  و در حال حاضر یکی از شرکت های خوشنام و موفق […]