اسید سولفامیک

کشور تولید کننده : چین بسته بندی : 25 کیلوگرمی

دسته‌بندی:

1.درصنايع مختلف به عنوان جرم زدا و پاك كننده اسيدي قوي در ديگهاي بخار وبويلرهاي حرارتي.

2.درصنايع غذايي براي خارج كردن رسوبات پروتئيني به هنگام پخت وپاستوريزه كردن دستگاهها .
3. درصنايع توليد رنگدانه براي ازبين بردن يون نيتريت اضافي .
4. درصنايع كشاورزي بصورت نمك آمونيوم سولفامات براي از بين بردن علفهاي هرز.
5. درصنايع شوينده ،سولفاتاسيون الكلهاي چرب .
6. درصنايع آب و برق و نفت به عنوان جرم زدا در كليه خطوط بخار و ديگهاي بخار وتأسيسات نيروگاهها .
7. درصنايع كاغذ سازي براي سفيد كردن خمير كاغذ .
8. درصنايع شيميايي به عنوان كاتاليست براي توليد رزين هاي اوره فرمالدئيد .