محصولات

اسید فسفریک

کشور تولیدکننده: چین بسته بندی : بشکه 35 و 1600 کیلوگرمی

آب اکسیژنه

کشور تولیدکننده : دگوسا و ترک بسته بندی : بشکه 65 کیلوگرمی

جوش شیرین خوراکی

کشور تولیدکننده : چین بسته بندی : بسته 25 کیلو گرمی

اسکوربیک اسید یل ویتامین ث

کشور تولیدکننده : چین بسته بندی : کارتن 25 کیلوگرمی

گلیسیرین

کشور تولیدکننده : مالزی بسته بندی : بشکه 250 کیلوگرمی

تیوسولفات سدیم

کشور تولیدکننده : چین بسته بندی : 25 کیلوگرمی

اسید سیتریک

کشور تولید کننده : چین بسته بندی : 25 کیلوگرمی

نیتریت سدیم

کشور تولیدکننده : چین بسته بندی : 25 کیلوگرمی

اسید فرمیک

کشور تولیدکننده : چین بسته بندی : گالن 25 کیلوگرمی